Stará Bělá je stále velmi oblíbená ostravská lokalita. Svědčí o tom neustálý zájem o nemovitosti v této oblasti. Problémem je ale nekoncepčnost, se kterou vedení obvodu projekty dělá. „Uděláme kanalizaci, ale jen v části obvodu.“ „Rozkopeme cesty, ale nevybujeme nové chodníky, nebo jen někde.“ Další peníze se vynakládají na projekty, které nejsou nezbytně nutné. To se musí změnit.