Slezská Ostrava je jen odpadkovým košem Ostravy. Bohatě stačí, že máme na území Koblova skládku odpadu. Nyní by k tomu měla přibýt ještě otevřená uhelná skládka!? Kvůli lehkovážnému přístupu současné radnice budeme dýchat špínu a prach z uskladněného uhlí? K tomuto zásadnímu problému nemůžeme přistupovat nezodpovědně. A tak se ptám, kde byl pan Vereš, když současná starostka Jelonková s hnutím Ostravak neprojevila v této věci žádnou aktivitu? Ticho po pěšině, nebylo slyšet žádné bouchnutí do stolu.