LEČO – LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA

Program Ostrava 2018 – 2022

HLAVNÍ BODY

 • Bezpečnost na prvním místě. Zajistíme zvýšení rozpočtu na práci Městské policie. Postavíme se za strážníky, zvýšíme jim odměny a přivedeme nové. Vybudujeme nové služebny do sídlišť a konfliktních lokalit.
 • Ve spolupráci s nezávislými, nepolitickými odborníky vytvoříme expertní tým, který bude za čistší Ostravu skutečně bojovat.
 • Městské peníze nebudeme hromadit, ale řádně  investovat. (V současné době má město Ostrava přebytek cca 2 MILIARDY a např. obvod Ostrava-Jih každý rok cca 350 MILIÓNŮ Kč. A to jen proto, že nic nedělali!) Výrazně navýšíme peníze na opravy a rekonstrukce chodníků a cest.
 • V místech s nedostatkem parkovacích míst vybudujeme parkovací domy a podzemní parkoviště a vybudujeme bezpečná osvětlená parkoviště.
 • Navýšíme prostředky do škol.  Zejména na navýšení kapacit školních družin, výstavbu sportovišť a na ozdravné pobyty pro děti.
 • Rozdělíme více peněz do mládežnického sportu.
 • Nabídneme podporu a sociální pomoc pouze skutečně potřebným a lidem se zájmem spolupracovat.
 • Vybudujeme nové záchranné středisko pro zvířata s 24hodinovou veterinární klinikou.
 • Radnice je tady pro občana a tak musí hlavně fungovat.
 • Vrátíme koníka do kruhového objezdu před Novou radnici.

Chcete vědět víc? Tak čtěte další podrobnosti, co vše pro Vás chystáme!  

 1.   BEZPEČNOST
 1. Zajistíme zvýšení rozpočtu na práci Městské policie. Postavíme se za strážníky, zvýšíme jim odměny a přivedeme nové.
 2. Vybudujeme služebny v potřebných lokalitách a přivedeme strážníky mezi lidi. (např. v okolí problémových ubytoven aj.)
 3. Nesprávné parkování, pokuty a domluvy bude řešit speciální tým a řešení bude volit dle situace v daném místě.
 4. Zrušíme nebezpečná zákoutí. Vybudujeme kvalitní veřejné osvětlení.
 5. Kvantitu nahradíme kvalitou a zajistíme funkční inteligentní kamerový systém (rozpoznávání obličejů, pohybu atd.) napojený na Integrované bezpečnostní centrum a nově zřízené služebny.
 6. Mnohonásobně zvýšíme ostrahu na veřejných koupalištích, městském hřbitově a zastávkách.
 7. Budeme bojovat se znalostí místní problematiky s drogovými dealery v úzké spolupráci s místními občany (např. v oblasti ul. Volgogradské, Přívoz – Líba se pobaví se švagrem a Milada s manželem – příklady z ostatních částí města).

 1.   ČISTÉ MĚSTO
 1. Ve spolupráci s nezávislými, nepolitickými odborníky vytvoříme expertní tým, který bude za čistší Ostravu skutečně bojovat.
 2. Odmítáme současné znečišťovateli dodávané hodnocení znečišťovatelů. Kontroly v závodech musí provádět nezávislí odborníci.
 3. Konec laxního přístupu k integrovaným povolením, která kontrolují postupy výroby.
 4. Přinutíme znečišťovatele ke zvýšenému čištění okolí svých závodů a cest.
 5. Budeme bojovat proti v současnosti tolerovaným otevřeným skládkám prašného materiálu.
 6. Vybudujeme ve městě fontány a vodní prvky, o které se budeme starat.
 7. Rozšíříme zvýšené strojové čištění a sběr prachu do všech obvodů Ostravy.
 8. Pryč s nevzhlednými kontejnery a nepořádkem kolem nich.
 9. Ve spolupráci s obvody zahájíme doposavad blokovanou výstavbu podzemních kontejnerů na odpad.
 1.   INVESTICE
 1. Výrazně navýšíme peníze na opravy a rekonstrukce chodníků a cest ve správě obvodů i města. (V současné době má město Ostrava přebytek cca 2 MILIARDY a např. obvod Ostrava-Jih každý rok cca 350 MILIÓNŮ Kč. A to jen proto, že nic nedělali!)
 2. Zrekonstruujeme veřejné prostranství ve vlastnictví obce i okolo soukromých objektů, a to ve spolupráci s vlastníky těchto objektů. (Na příkladu Kotvy – ve spolupráci s vlastníky zrekonstruovat prostor okolo objektů, zajistit jednotný a pěkný vzhled objektů i jednotný estetický vzhled. Bez spolupráce obce a vlastníků objektů toto není možné!)
 3. Vyřešíme nedostatek parkovacích míst vybudováním parkovacích domů, podzemních parkovišť i úpravou dopravního značení a to podle potřeby konkrétní lokality.
 4. Důsledně budeme realizovat investice s podporou dotace z EU a jiných fondů Zajistíme finance z grantů ministerstev. Budeme spolupracovat na financování projektů se soukromými investory.
 5. Zahájíme výstavbu kvalitních městských bytů s možností následného odkupu.
 6. Vybudujeme bezpečné bezbariérové zastávky, upřednostňujeme je před nesmyslnými projekty typu výstavby lanovky.
 7. Vybudujeme moderní relaxační zóny v městských parcích a lesích, každý si najde „to své“:
 • Lanové centrum, dětská hřiště, odpočinkové zóny pro rodiny s dětmi i seniory.
 • Klidná místa pro pejskaře.
 • Možnosti adrenalinového vyžití (běžecké tratě z měkkého povrchu, Workoutové prvky, cvičební prvky pro seniory)
 1.   DOPRAVA
 1. V místech s nedostatkem parkovacích míst vybudujeme parkovací domy a podzemní parkoviště a vybudujeme bezpečná osvětlená parkoviště.
 2. Ve spolupráci s Dopravním podnikem vybudujeme funkční systém záchytných parkovišť.
 3. Zachováme alternativu papírové jízdenky, včetně prodejních automatů na papírové jízdenky.
 4. Dobudujeme síť cyklostezek a cyklotras.
 5. Zlepšíme dopravní situaci v okolí škol a školek, aby rodiče mohli pohodlně a bezpečně dopravit své děti.

 1.   ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
 1. Navýšíme prostředky na pořádání ozdravných pobytů pro školky a školy.
 2. Podpoříme investiční projekty škol a navýšíme prostředky pro školy na vybavení pomůckami a případné kapacitní úpravy zvláště školních družin.
 3. Finančně podpoříme zajímavé projekty a talentované žáky základních a studenty středních a vysokých škol.
 4. Zkvalitníme výuku cizích jazyků v mateřských školkách a školách.
 5. Výrazně snížíme administrativu ve školství, učitelé mají učit a ne papírovat

 1.   SPORT
 1. Naší prioritou je dostat děti a jejich rodiče na sportoviště.
 2. Podpoříme vznik sportovních akademií při školách.
 3. Upravíme podmínky přidělování dotací. Potřebujeme pro děti kvalitní trenéry a ty je potřeba zaplatit.
 4. Podpora vrcholového sportu musí být podložena výsledky. Zavedeme při rozdělování dotací motivační položku.
 5. Část peněz, které rozděluje město, převedeme na obvody, kde své sportovce a trenéry znají lépe.
 6. Podpoříme budování a vybavení sportovišť a zapojování se co nejširší veřejnosti do sportovních aktivit.
 7. Postavíme halu pro míčové sporty.

 1.   SOCIÁLNÍ POLITIKA – Eliška
 1. Navýšíme prostředky na zaslouženou pomoc našim seniorům. Maximálně podpoříme pečovatelskou službu.
 2. Budeme reagovat na podněty hendikepovaných a odstraňovat překážky, které jim brání v kvalitním každodenním životě.
 3. Nabídneme podporu a sociální pomoc pouze skutečně potřebným a lidem se zájmem spolupracovat.
 4. Podpoříme pouze ty neziskové organizace, které mají výsledky a dokáží lidi v nouzi motivovat k dalšímu rozvoji.
 5. Všem dětem zajistíme rovnou příležitost kulturního a sportovního vyžití.

 1.   PROBLEMATIKA ZVÍŘAT
 1. Vybudujeme zvířecí hřbitov.
 2. Majitelům psů, kteří platí pravidelně povinné poplatky, nabídneme příspěvek na povinné očkování , sáčky na exkrementy a zajímavé školení a akce.
 3. Budeme se aktivně podílet na řešení problematiky týraných zvířat.
 4. Vybudujeme nové záchranné středisko pro zvířata s 24hodinovou veterinární klinikou.
 5. Zavedeme vzdělávací program o správném zacházení se zvířaty ve vyloučených lokalitách.
 6. Vybudujeme zabezpečené a velké plochy s vodními prvky pro volný pohyb psů.
 7. Zavedeme CANIS terapii v Městské nemocnici Ostrava.
 8. Vybudujeme odpočinkové centrum pro děti a seniory s kontaktním útulkem pro kočky.

 1.   RADNICE PRO LIDI
 1. Provedeme úpravy obecně závazné vyhlášky a například snížíme poplatky za restaurační zahrádky.
 2. Uděláme Ostravu pro investory otevřeným městem, ale prioritou pro nás budou vždy naši občané.
 3. Našich občanů si vážíme a dáme jim to najevo.
 4. Radnice je tady pro občana a tak musí fungovat.
 5. S našimi občany budeme komunikovat: osobně, písemně i na sociálních sítích. Jejich názor nás zajímá, i když není pozitivní. V žádném případě nebudeme neodpovídat na dotazy nebo mazat příspěvky, které se nám „nehodí do krámu“.
 6. Snížíme počet placených politiků.

 1.   KULTURA
 1. Vrátíme koníka do kruhového objezdu před Novou radnicí.
 2. Městské galerii Plato dáme program srozumitelný pro širokou veřejnost. Není možné, aby se za desítky milionů korun z městských peněz dělaly projekty pouze pro pár desítek lidí.
 3. Do provedení změn nakoupíme kolečkové brusle, zřídíme bezplatnou půjčovnu a v Bauhausu, kde Plato sídlí, uděláme krytou bruslařskou dráhu s diskotékou.
 4. Obnovíme pořádání mezinárodního sochařského sympozia.
 5. Zahájíme jednání s majitelem Mendelsohnova obchodního domu Bachner (bývalý obchodní dům Horník) a s pomocí grantů zde vytvoříme kulturní centrum se zaměřením na architekturu.
 6. Omezíme finanční podporu komerčně úspěšnému a soběstačnému festivalu Colours of Ostrava a prostředky rozdělíme do menších a začínajících akcí v městských obvodech.