V okolí Frýdlantských mostů se nachází nejen mnoho kancelářských budov, ale také městská nemocnice a kulturní dům se stovkami možná i tisíci pracovníků. Parkovacích míst je zde ale sotva pro ty, kteří zde bydlí. Našim řešením je zřízení rezidenční zóny, vybudování parkovacího domu v prostorách stávajícího parkoviště naproti Kulturního domu s místy pro rezidenty a zřízení odstavného parkoviště v oblasti Hlubina.   

PROGRAMOVÉ PRIORITY MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

MOTTO: “Náš obvod není jenom centrum, jsou to také sídliště Fifejdy, Šalamouna a Přívoz”

 

  1. Strážníci musí být co nejblíže lidem. Vybudujeme stále služebny na sídlištích Fifejdy a Šalamouna a v lokalitě Přívozu a výrazně tím posílíme bezpečnost.
  2. Obnovíme funkci pracovníků ostrahy obecního majetku a jejich spolupráci s občany, domovníky a Městskou policií.
  3. Vyřešíme konečně problém černých skládek.
  4. Budeme naslouchat potřebám občanů.
  5. Přestěhujeme problémový dům Armády spásy z Fifejd a zřídíme zde jesle.
  6. Vybudujeme parkovací dům v místě parkoviště naproti Domu kultury a zjednosměrněním ulic v centru města získáme více parkovacích míst.
  7. Městské galerii Plato dáme program srozumitelný pro širokou veřejnost. Do provedení změn nakoupíme kolečkové brusle, zřídíme bezplatnou půjčovnu a v Bauhausu, kde Plato sídlí, uděláme krytou bruslařskou dráhu s diskotékou.
  8. Navýšíme kapacity školních družin a školní sportoviště zpřístupníme široké veřejnosti.
  9. Umístíme na YouTube a stránky obvody audiovizuální přenosy z jednání zastupitelstev.
  10. Vrátíme koníka do kruhového objezdu před magistrátem.